Angel --- ajcila serwis

Temat: Adwentyści
widze że Biblia jest mało przekonywująca,więc jeszcze jeden Biblijny jak mi się wydaje argument,, I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie....,,Apok,12.7...jest tu wyrażnie powiedziane i rozpisane na sztuki ,Michał Michałem a aniołowie aniołami ...więc wszystko się zgadza... Nic sie nie zgadza. Michal to aniol, a Jezus to Bog. Michal nie jest Bogiem, tylko ksieciem anielskim i przewodzi wielu aniolom w walce duchowej. Wyrazenie "jego aniolowie" to wyrazny hierarchiczny podzial aniolow, ktorzy sa stworzeni przez Jezusa: (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i ... ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości ... zbawienie. W imieniu Michal nie ma zbawienia. To szatanski, stary numer z podrabianiem autorytetow "A moze sie ktos da zwiesc i postawi stworzenie na rowni z Bogiem?". A konsekwencja tego jest brak oddawania chwaly Bogu, czyli miniecie sie z celem, czyli grzech.
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=2470Temat: Religia
Jezusa nazywamy centrum świata anielskiego? Jezusa nazywamy centrum świata anielskiego, ponieważ aniołowie w szczególny sposób służą Chrystusowi w wypełnianiu Jego misji wobec ludzi (są przy zwiastowaniu Jego narodzenia, są przy Jego narodzeniu, służą Mu na pustyni, są w Ogrójcu, ogłaszają Jego zmartwychwstanie i wn i ebowstąpien ie). 29. W jaki sposób aniołowie służą ludziom? Aniołowie są Bożymi wysłannikami do ludzi. Oznajmiają ludziom Boże zamiary i pomagają im się zbawić. Chronią ich w niebezpieczeństwach duszy i ciała. 30. Jak Kościół czci aniołów? Kościół czci aniołów w liturgii. Poświęca im także osobne święta: 29 września: Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, 2 października: Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. 31. Jak nazywają się aniołowie, którzy odeszli od Boga? Aniołowie którzy odeszli od Boga, nazywają się złymi duchami, szatanami. 32. Kim jest człowiek? Człowiek ... w Jego życiu. 35. Co było źródłem szczęścia pierwszych ludzi? Źródłem szczęścia pierwszych ludzi był stan pierwotnej świętości i sprawiedliwości, którym obdarzył ich Bóg w chwili stworzenia. 36. Na czym polegał grzech pierwszych łudzi? Grzech pierwszych ludzi polegał na nieposłuszeństwie okazanym Bogu. niewdzięczności i wzgardzie Nim. 37. Kto był wolny od grzechu pierworodnego? Wolną od grzechu pierworodnego była NMP. Dlaiego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą. 38. Jaką ... Ewa w raju przyczynili się do upadku człowieka. .,Drugi Adam", Jezus Chrystus, zrodzony przez Maryję, „drugąEwę", wyzwolił człowieka z niewoli grzechu i przywrócił mu utraconą przyjaźń z Bogiem. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Syna Bożego, Zbawiciela i Sędziego i świata 40. Co obiecał Bóg pierwszym ludziom po grzechu pierworodnym? Bóg obiecał, że zbawi człowieka, czyii wyzwoli go z niewoli grzechu i przywróci do przyjaźni z...
Źródło: szpilki.fora.pl/a/a,74.html


Temat: Zbawienie z uczynków.
... 49:10. 105 Świadek Wierny Obj. 1:5; 3:14. 106 Światłość Tego Świata Jan 8:12; 9:5. 107 Święty Boży Marek 1:24. 108 Święty Izraelski Izajasz 41:14. 109 Tarcza Abrahama 1 Moj. 15:1. 110 Ubłaganie Za Grzechy Nasze 1 Jan 2:2. 111 Umiłowany Efezów 1:6. 112 Wąż Miedziany 4 Moj....
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=3036


Temat: Pocieszyciel
... 8:12; 9:5. 107 Święty Boży Marek 1:24. 108 Święty Izraelski Izajasz 41:14. 109 Tarcza Abrahama 1 Moj. 15:1. 110 Ubłaganie Za Grzechy Nasze 1 Jan 2:2. 111 Umiłowany Efezów 1:6. 112 Wąż Miedziany 4 Moj. 21:4-9. 113 Węgielny Kamień Efezów 2:20. 114 Wczoraj i Dziś, Tenże...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=2396


Temat: Twarde biblijne dowody
63:9. 5 Anioł Przymierza Malachiasz 3:1. 6 Apostoł Żydów 3:1. 7 Baranek Objawienie 5:6. 8 Baranek Boży Jan 1:29. 9 Baranek Wielkanocny 1 Kor. 5:7. 10 Biskup 1 Piotra 2:25. 11 ... Judy Objawienie 5:5. 41 Lekarz Mateusz 9:12. 42 Mądrość Boża 1 Kor. 1:24. 43 Melchizedek Żydów 7:17. 44 Mesjasz Daniel 9:25. 45 Michał Obj. 12:7; Dan. 12:1. 46 Miły Mój Pieśni ... Pierwiastek 1 Kor. 15:23. 72 Pierworodny z Umarłych Objawienie 1:5. 73 Pierwszy i Ostatni Objawienie 2:8. 74 Pociecha Izraelska Łuk. 2:25. 75 Początek Stworzenia Bożego Obj. 3:14. 76 Podobieństwo Boże Żydów ... 106 Światłość Tego Świata Jan 8:12; 9:5. 107 Święty Boży Marek 1:24. 108 Święty Izraelski Izajasz 41:14. 109 Tarcza Abrahama 1 Moj. 15:1. 110 Ubłaganie Za Grzechy Nasze 1 Jan 2:2....
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=2969